Privacybeleid

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat ook in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Verwerkingsverantwoordelijke

Interior, Brabantdam 173 te 9000 Gent

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Om u een snelle en adequate service te kunnen bieden bij advies, de levering, eventuele problemen, onderhoud, uitbreiding…van de geleverde goederen worden uw persoonsgegevens: voor-en  achternaam, adres gegevens, telefoonnummer en e-mailadres tijdens het bestellingsproces genoteerd en verwerkt.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bijgehouden. U kan zich ten allen tijde uitschrijven bij het ontvangen van de nieuwsbrief.

Worden deze gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gedeeld of overgedragen aan een andere onderneming.

Bij het openen van de iFrame  van TEAM 7, accepteert u dat uw IP adres wordt overgedragen aan de volgende services: Mittwald Serverlogs, Amazon CDN, fonts.com, YouTube, Google Fonts, Vimeo and Sepia en bevestigt u dat u de privacy policy heeft gelezen en begrepen en dat u toestemming geeft.

Hoe lang worden je data bijgehouden?

Deze gegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om u de goederen te leveren en u een optimale service na verkoop te kunnen bieden.

Hoe garanderen wij uw rechten?

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een email aan info@interior-gent.be of per brief, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drupersstraat 35 te 1000 Brussel)

Geverifieerd door ExactMetrics