Winkelhier jij bewust?

Unizo is een bewustwordingsactie gestart om ons allemaal 'hier' te laten kopen. Hier kan lokaal zijn, maar ook de webshop die je bezoekt. Hoe bewuster we in België kopen, hoe beter voor onze economie en onze koopkracht...Stof tot nadenken dus!

Comments are closed.